1 juli 2018

Goedkeuring: Algemene Stedenbouwkundige Verordening Kortenberg

Kortenbergse gemeenteraad keurt een nieuwe (4de) versie van de “Algemene Stedenbouwkundige Verordening Kortenberg” goed

We verklaren ons nader:
1)    DE AFBAKENING VAN ZONES VOOR MEERGEZINSWONINGEN IS ONAANVAARDBAAR:

Het lijkt alsof er maar lukraak een oplijsting is gemaakt van (delen van) straten waar het mogelijk blijft. Onze strategie – die we ook tijdens de gemeenteraad hebben verduidelijkt – is omgekeerd te werken/denken.

Het is eerder aan te raden om zones af te bakenen wat er vooral NIET kan verdicht worden, waar meergezinswoningen af te raden zijn. Op deze manier vrijwaar je deze landelijke gebieden en kan je rekening houden met een ander belangrijk punt: wateroverlast.

Het moét een prioriteit zijn om watergevoelige gebieden te beschermen van “te veel beton”. Bouwen met mate is de maatstaf. Alle bouwaanvragen in straten die buiten de aangeduide landelijke gebieden liggen moeten door het College beoordeeld worden met gezond verstand, individueel!

Een duidelijk en beter beleid om het landelijk karakter van Kortenberg te bewaren. Bovendien kan je als beleidmakers beter inspelen op de richtlijnen die door de Vlaamse Bouwmeester worden aangeraden, met de nodige aandacht voor een groene omgeving.

2) PARKEERBELEID:

Ook hier heeft Open Vld problemen mee. De voorgestelde parkeernormen zijn nefast voor onze plaatselijke middenstand, die – volgens deze Verordening – zelf moeten zorgen voor parkeermogelijkheden à rato van de oppervlakte van hun commerciële ruimte.

Natuurlijk moet er nagedacht worden over de parkeerproblematiek (Open Vld heeft zelfs enkele ideeën) maar dit mag zeker niet ten koste zijn van de plaatselijke handel.

3) Een dergelijke Verordening vraagt OVERLEG MET MEERDERE OFFICIELE GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN, zoals GeCoRo (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), de GAMV (Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid) en volgens ons ook de RLE (raad voor Lokale Economie). Deze laatste werd niet eens gevraagd om een advies te formuleren.

De belangrijkste OFFICIËLE gemeentelijke raad is de GeCoRo die haar advies over de meest recente versie NIET heeft mogen formuleren.

Bovendien, en indien mogelijk nog belangrijker, bestaat er een PETITIE MET MEER DAN 500 HANDTEKENINGEN van ONZE burgers die zich SAMEN willen verzetten tegen dit onnozel plan.

We zijn nieuwsgierig naar de reactie van de Provincie, maar we zijn zeker van 1 ding: Als we met de hulp van de kiezer opnieuw deel mogen uitmaken van een nieuwe meerderheid zal deze Verordening snel herbekeken en herschreven worden.

Eerst zal er geluisterd worden naar de burger en naar de adviesraden, dan zal het plan voorgesteld worden op de enige en correcte manier: SAMEN WONEN, SAMEN WERKEN, SAMEN LEVEN... WE GAAN DAT GEWOON DOEN!

Meer items
Goedkeuring: Algemene Stedenbouwkundige Verordening Kortenberg

Goedkeuring: Algemene Stedenbouwkundige Verordening Kortenberg

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x