Een Kortenberg met levendige en groene dorpskernen

Levendige en groene dorpskernen

In een nog niet zover verleden waren onze dorpskernen het centrum van alle activiteit en bedrijvigheid. Doorheen de jaren verloor deze functie aan belang en werd het centrum van alle activiteit teruggebracht tot de woonkamers en tot deze van handelskernen. De evolutie van bouwen en de schaarsheid van bouwgronden zorgt ervoor dat er steeds kleiner wordt gebouwd en zal gebouwd moeten worden.

Als we kijken naar de ons omringende landen zien we dat hier de dorpskernen weer meer en meer aan belang beginnen te winnen en terug hun centrale rol van weleer innemen om de kleinere woonoppervlakte op te vangen.

Het dorpsplein en de dorpsstraat worden weer ontmoetingsplaatsen voor de inwoners en worden benut voor allerhande activiteiten.

Ook in Kortenberg moeten we hier werk van maken. Onze dorpen mogen niet langer de eenzame plekken zijn waar occasioneel eens een activiteit of evenement met veel moeite wordt georganiseerd. Ze moeten weer ontmoetingsplekken worden waar het aangenaam vertoeven is, een plek van rust of van drukke bedrijvigheid. Dit vraagt om aanpassingen en een duurzame invulling van de beschikbare ruimte.

Vergroenen van onze dorpskernen

De dorpsstraat en het dorpsplein mogen geen dorre vlaktes zijn van beton of straatstenen, het moeten gezellige en aantrekkelijke ruimtes worden met meer groen, zitgelegenheid en speelruimte voor de jeugd. 

Bomen en planten zorgen niet alleen voor de nodige schaduw bij warm weer, maar zorgen ook voor de nodige waterinfiltratie in de ondergrond.

Meer buiten komen, genieten van onze natuur en van elkaars gezelschap, vraagt om een aangepaste infrastructuur en mogelijkheden. Zo moeten we kiezen voor streekeigen plantmateriaal bij het vergroenen en beplanten van onze publieke ruimtes. Meer natuur en biodiversiteit maken onze gemeente meer aantrekkelijk.

Een recent rapport in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos toont het overtuigend: groen maakt mensen gezonder, bevordert sociale contacten, lokt meer toeristen en investeerders, trekt de waarde van huizen op, maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker en … biedt meer ruimte aan duurzame biodiversiteit. 

Zelfs het kleinste stukje groen levert waardevolle diensten of goederen op. Uit onderzoek blijkt ook: hoe groter de biodiversiteit, hoe meer diensten de natuur levert. Voldoende reden om volop in te zetten op natuur en biodiversiteit in de dorpskernen.

Multifunctionele pleinen en straten

De beschikbare ruimte die er nog is moet gemaximaliseerd worden en vooral ingevuld worden op een duurzame en ecologische manier. Groen en waterbuffering zijn maar twee aspecten die de nodige aandacht verdienen. 

Maar ook op vlak van LED-verlichting kunnen we lichtvervuiling verminderen en hinder voor de omwonenden beperken zonder in te boeten aan het veiligheidsgevoel.

Door rekening te houden met de verschillende invullingen kunnen we pleinen en kernen multifunctioneel gaan benutten. Wat vandaag een parking is kan morgen een evenementenplein zijn of zelfs een speelplein of -straat. De openbare Ruimte aanpassen aan het gebruik ervan dat moet een vaste doelstelling worden in het beleid.

Verbindingswegen tussen onze dorpskernen

Dorpskernen kunnen alleen heropleven als ze vlot bereikbaar zijn door niet alleen auto’s maar vooral voor fietsers en wandelaars. Als we de publieke ruimte inrichten voor auto’s dan vragen we alleen maar om meer auto’s in onze kernen. Er moet rekening gehouden worden met alternatieve vervoersvormen en ook als overheid moeten we anticiperen op de toekomst. 

Oplossingen zoeken om de dorpskernen bereikbaar te maken en houden voor het openbaar vervoer, veilige, bruikbare  en verlichte fietspaden maar ook wandelpaden moeten bijdragen tot de leefbaarheid van onze gemeente en bijdragen aan Kortenberg als toeristische uitstap. 

Onze troeven uitspelen

Met het doen opleven van onze dorpskernen en ze weer aantrekkelijk te maken kunnen we niet alleen meer mensen bij elkaar brengen maar ook bezoekers van buiten onze gemeente. Dit is dan weer een voordeel voor onze handelaars en kunnen we onze lokale troeven van natuur en streekproducten uit te spelen. Een win-win voor alle partijen.

Participatie en samenwerking

Om onze dorpskernen een nieuw leven in te blazen zijn er inspanningen van alle betrokkenen nodig maar dient er vooral te worden samengewerkt. Iedereen dient betrokken te worden om de leefbaarheid van onze dorpen te verbeteren, gaande van omwonenden, handelaars, Erfgoed tot senioren. 

Investeren in levendige dorpskernen vereist dat je weet wat er leeft en wat de inwoners verwachten. Het haalt niets uit om iets te laten ontwerpen en dit te realiseren om dan mensen “te verplichten” dit te gaan gebruiken. Samenwerken met onze inwoners en handelaars moet er voor zorgen dat we functionele en duurzame publieke ruimtes kunnen creëren die ook echt bruikbaar zijn. 

Kleine inspanningen : groot rendement

Het moeten niet altijd grote projecten zijn waar we resultaat mee willen bereiken. Zelfs aanpassingen op bestaande locaties zijn noodzakelijk. Door op vaak gebruikte plaatsen zitgelegenheden, planten en eventueel speeltuigen te voorzien kunnen we al aardig bijdragen aan ontmoetingsplaatsen. Meer hierover kan je terugvinden in een ander artikel .

Samen wonen, Samen werken, Samen leven daar begint het mee… Gewoon doen.

Auteur : Peter Servais

Professioneel is Peter actief in de sector van straatmeubilair en komt hierdoor dagelijks in contact met steden en gemeentes maar ook architecten en ontwerpers van openbare ruimtes. Hiernaast is hij ook betrokken bij aannemers als projectleider bouw. Een combinatie die hem de nodige inzichten geeft op vlak van ruimtelijke ordening als openbare werken. 

Als voorzitter van het wijkcomité Den Tomme geeft hij al 5 jaar een stem aan de meer dan 300 inwoners van de wijk en komt hij samen met het comité op voor de belangen van hun wijk.

Peter staat op de 5e plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen ’18 voor Open Vld Kortenberg

Meer items
Een Kortenberg met levendige en groene dorpskernen

Een Kortenberg met levendige en groene dorpskernen

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x