Onze Kortenbergse groene troeven beschermen en uitbouwen

Je zal het misschien niet dadelijk verwachten van een liberale partij,  ook wij zijn begaan met onze omgeving en onze kwetsbare natuur. We zijn er ons misschien niet altijd van bewust welk natuurschoon Kortenberg allemaal te bieden heeft, maar we weten allemaal dat we onze natuur en onze landschappen moeten beschermen.

Onze groene lokale troeven
Dit zijn een paar van de dingen die Kortenberg zo uniek en aantrekkelijk maken. Redenen genoeg om hier meer dan voldoende aandacht aan te geven. Wist je dat onze omgeving en natuur een grote rol spelen om onze gemeente weerbaarder te maken tegen de negatieve effecten van ons veranderend klimaat. 

Nuttige en waardevolle troeven
Moerasgebieden zoals Silsombos, de Molenbeekvallei en de Rotte Gaten maken niet alleen deel uit van onze lokale waterhuishouding maar ze houden ook koolstof vast en beschermen ons tegen de effecten maar ook de oorzaken van de klimaatverandering.

Door de natuur weer in ere te herstellen en uit te bouwen kunnen we zorgen dat er weer meer regenwater kan doordringen in de diepere bodemlagen. Een betere infiltratie zorgt voor minder oppervlakte water wat dan ook weer waterellende kan tegen gaan. We moeten alle mogelijkheden bekijken, alle maatregelen in overweging nemen en vooral tijdig evalueren om dit nu en in de toekomst te vermijden

Biodiversiteit in onze woonomgevingen
Ons milieu heeft nood aan duurzame oplossingen die doordacht genomen worden en die rekening houden met de vooruitzichten en toekomstperspectieven. Daarom willen wij ook pleiten om onze dorpskernen en woongebieden zoveel mogelijk te vergroenen met streekeigen plantmateriaal. Meer natuur en biodiversiteit maken de gemeente meer aantrekkelijk. 

Een recent rapport in opdracht van het Agentschap Natuur en bos, toont het overtuigend: groen maakt mensen gezonder, bevordert sociale contacten, lokt meer toeristen en investeerders, trekt de waarde van huizen op, maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker en … biedt meer ruimte aan duurzame biodiversiteit. 

Zelfs het kleinste stukje groen levert waardevolle diensten of goederen op. Uit onderzoek blijkt ook: hoe groter de biodiversiteit, hoe meer diensten de natuur levert. Voldoende reden om volop in te zetten op natuur en biodiversiteit in de dorpskernen.

Bouwen met oog voor milieu en klimaat
Een populaire gemeente door zijn liggingen het landelijk karakter maakt dat de bouwdruk in onze gemeente hoogt ligt. De schaarse bouwplaatsen in onze gemeente maar volbouwen heeft ook zijn impact op natuur en klimaat.  

We moeten dan ook met de nodige aandacht en voorzichtigheid hiermee omgaan en er moet vooral gekeken worden naar capaciteit van de infrastructuur maar vooral al op de impact op de omgeving.

Groene investeringen
Als gemeente moeten we bereid zijn om het goede voorbeeld te geven, onze eigen gemeentelijke infrastructuur heeft mogelijkheden genoeg om bij te dragen in het voordeel van ons klimaat. Denk aan zonnepanelen op de daken, regenwater recuperatie, en zelfs een simpele LED verlichting. 

De gemeente als een goede huisvader met een blik op de toekomst en die van onze kinderen. Investeren in onze landschappen en natuur opent ook mogelijkheden voor het uitbouwen van ecotoerisme en het toerisme in het algemeen meer in de kijker te zetten. Een veilig en doordacht fiets- en wandelnetwerk met het nodige onderhoud geeft in combinatie met het versterken en promoten van streekproducten een enorm potentieel voor onze gemeente.  

Samenwerkingen, participatie en beleid
Samenwerken tussen de verschillende partijen, gaande van omwonenden, natuurverenigingen tot bouwheren moet deze doelstellingen helpen realiseren. Standpunten op elkaar afstemmen met een duidelijke communicatie zijn ook op dit vlak van belang. 

In het beleid zelf dient er steeds afgetoetst te worden wat de effecten van beslissingen zijn op vlak van milieu en klimaat. Dit is een taak die veel meer omvattend is dan enkel de schepen van Milieu en vraagt ook een meer specifieke kennis en inbreng. 

Daar willen we samen met u aan werken.
Samen Wonen, Samen Werken, Samen Leven
Gewoon doen.

Dankwoord : Een woord van dank gaat ook nog uit naar Natuurpunt, de basis voor dit standpunt werd gebaseerd op de uiteenzetting van Ewoud l’Admiral tijdens de Walk for Nature 2018.

Auteur : Peter Servais

Professioneel is Peter actief in de sector van straatmeubilair en komt hierdoor dagelijks in contact met steden en gemeentes maar ook architecten en ontwerpers van openbare ruimtes. Maar ook projecten van de Vlaamse Landmaatschappij en van Natuurverenigingen voor de ontwikkeling van parken en natuurgebieden komen hier bij kijken. 

Hiernaast is hij ook betrokken bij aannemers als projectleider bouw. Een combinatie die hem de nodige inzichten geeft op vlak van ruimtelijke ordening als openbare werken.Als voorzitter van het wijkcomité Den Tomme geeft hij al 5 jaar een stem aan de meer dan 300 inwoners van de wijk en komt hij samen met het comité op voor de belangen van hun wijk.

Peter staat op de 5e plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen ’18 voor Open Vld Kortenberg

Meer items
Onze Kortenbergse groene troeven beschermen en uitbouwen

Onze Kortenbergse groene troeven beschermen en uitbouwen

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x