Samen Leven

Sociale gemeente

Sociaal beleid

 • Belangrijk voor een gemeente is dat iedereen ‘meegenomen’ wordt; dit is goed voor het imago en de reputatie. Daarom willen we hulp bieden aan zij die het echt nodig hebben, ongeacht afkomst. We willen daarbij bijzondere aandacht geven aan kinderarmoede en armoede in het algemeen. 
 • Het verplicht inschakelen van personen die genieten van tegemoetkomingen van de gemeenten is daarbij voor ons zeker een optie; dit is in hun belang en het belang van de gemeente.

Senioren

 • Wij vinden het belangrijk, maar ook noodzakelijk dat bejaarden langer in de eigen woning kunnen verblijven. Daarom willen we ervoor zorgen dat er voldoende bekwaam en gemotiveerd personeel is om hen hierin te ondersteunen en dat de bejaarden goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn inzake bijstand. 
 • We vinden het belangrijk dat het seniorenbeleid in de gemeentestructuren terug ondergebracht wordt onder Vrije Tijd, en niet bij het OCMW zoals nu het geval is. Ook hier kiezen we voor meer vrijheid en minder betutteling. Wat meer respect kan wonderen doen.

Onderwijs

 • We vinden het niet kunnen dat een Kortenbergs kind gedwongen wordt elders school te lopen omdat er in de lokale school geen plaats is. Dit breekt de sociale cohesie af. Daarom willen we een bouwbeleid dat handelt vanuit inzicht in de toekomstige noden en voldoende anticipeert. 
 • Daarnaast willen we het volwassenenonderwijs verder uitbouwen om de integratie van anderstaligen te bevorderen.

Vrije Tijd

Verenigingen

 • Het verenigingsleven vormt de lijm tussen de verschillende puzzelstukken in de gemeente, het bloed in onze gemeentelijke aders. Wij willen dit dan ook blijven ondersteunen en al onze burgers duidelijk informeren over de mogelijkheden die er zijn. 
 • Daarnaast willen we de onderlinge communicatie tussen de verenigingen bevorderen met de bedoeling samenwerking te stimuleren op vlakken waar dit nuttig kan zijn.

Organisatie evenementen

 • Verenigingen organiseren evenementen, niet alleen voor hun eigen behoud (‘centjes’) maar ook om uit te dragen waar ze mee bezig zijn. Dit is belangrijk. 
 • Wij willen verenigingen van en voor alle leeftijden maar ook de inwoners kansen geven en bijstaan bij het organiseren van activiteiten, met name door een simpele administratie, en logistieke steun en een gepaste infrastructuur.
 • Onnodige en belemmerende regeltjes die alleen maar beperkend werken en geen gemeenschappelijke meerwaarde bieden hebben we niet nodig. Duidelijke afspraken, een goede opvolgingen alle betrokkenen moeten kansen geven om enerzijds problemen te vermijden en anderzijds om activiteiten mogelijk te maken.

Infrastructuur

Verenigingen kunnen vaak niet zelf in de infrastructuur voorzien om hun activiteiten te ontplooien. Hier ligt een duidelijke rol van de gemeente.

We willen dan ook de bestaande infrastructuur voor jeugd en vrije tijd uitbreiden waar nodig, zodat bestaande activiteiten kunnen blijven bestaan en nieuwe activiteiten kunnen ontstaan.

Herwaardering van de dorpskernen

Dorpskernen

De dorpskernen dienen opnieuw plaatsen te worden waar mensen elkaar ontmoeten en waar het aangenaam toeven is. Dit is een hele opdracht, dat beseffen we. Maar we willen hieraan bijdragen via een duurzaam investeringsplan op vlak van infrastructuur en vergroening. 
Concreet dienen er meer parken te komen in de dorpskernen, met hondenloopweide, sport- en relaxveldjes, speelruimten voor kinderen…. Daarnaast willen we gevelrenovatie aanmoedigen, door verfraaiingspremies te voorzien.

Wijken

Wijken dienen dynamisch en leefbaar te zijn, woongebieden kunnen ontsloten worden met de nadruk op mobiliteit, waterbeheersing en veiligheid).

Vanuit een duidelijke visie op ruimtelijke ordening en stedenbouw willen we hieraan werken. 

Verfraaiing en onderhoud

 • Een nette gemeente is een aangename gemeente, en geeft een gevoel van veiligheid en rust. We vinden het dan ook belangrijk dat hier permanent aan gewerkt wordt door beter en regelmatig onderhoud van straten en pleinen (onkruid, rioolslikkers, zwerfvuil, ….).
 • Maar we vinden ook dat we beter kunnen en dat we door een paar eenvoudige ingrepen Kortenberg kunnen verfraaien en vergroenen (bloembakken, glascontainers onder de grond, meer vuilbakken…).

Natuurbehoud

Inzake natuurbehoud zijn er diverse spelers actief, soms met gelijklopende, soms met tegengestelde belangen. De doelstellingen van deze partijen zijn vaak hetzelfde en beogen hetzelfde resultaat.

We willen de samenwerking tussen natuurverenigingen, landbouwers en de gemeente verder ontwikkelen om harmonie in de natuur te bereiken, en ons bestaand erfgoed aan fauna en flora te beschermen.

naar "samen wonen"    -    naar "samen werken"

Samen Leven

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x