Samen Werken

Economie & Handel

Lokale handel en horeca

De horeca en lokale handel vormen de motor van de bedrijvigheid in onze gemeente. Zaak is dan ook deze maximaal te ondersteunen. Wij willen maatregelen nemen om nieuwe initiatieven in horeca en lokale handel te stimuleren en de bestaande zaken te ondersteunen, en dit niet enkel financieel.

Daarnaast vinden we het belangrijk om het overleg op te starten tussen lokale producenten en handelaars met de bedoeling meer lokale producten in de winkels te krijgen.

Ondernemen

  • Ondernemen dient gestimuleerd, niet belemmerd te worden. Daarom dient het overleg tussen lokale economie en de gemeente grondig herbekeken te worden. 
  • Er dient een goed functionerend ondernemersloket te komen waar starters en ondernemers terecht kunnen met al hun vragen en voor al de gemeentelijke formaliteiten. 

Gemeentebelasting

  • De gemeentelijke belastingen moeten realistisch en laag gehouden te worden, niet alleen voor de ondernemers en zelfstandigen, maar voor alle burgers.
  • Lage belastingen echter mogen nooit ten koste gaan van nodige investeringen of onderhoud. Verspilling en niet-efficiente ingrepen dienen ten alle tijde vermeden te worden. Ook de gemeente dient een goede huisvader te zijn op finacieel vlak. 
  • Een gezond en en toekomstgericht financieel beleid in het belang van onze gemeente en onze inwoners is ons werkpunt. 

Toerisme

Toeristisch potentieel benutten

Kortenberg heeft een sterk potentieel op het vlak van toerisme, dat tot op heden nog onvoldoende ontgonnen werd. Daarom willen we alle mogelijke actoren rond de tafel brengen en een plan uitwerken om het toerisme te promoten, en vervolgens de initiatieven ondersteunen die het toerisme promoten en versterken.

Lokaal staat centraal

Toerisme en streekproducten hangen nauw samen, deze laatste maken deel uit van ons verleden en willen we dan ook een toekomst geven. Samen werken om deze in de kijker te stellen en nieuwe onontgonnen mogelijkheden te bekijken en te realiseren. 

Luchthaven & BAC

De luchthaven is en blijft een belangrijke economische pool en een belangrijke werkgever. De luchthaven moet dan ook alle kansen blijven krijgen om zich te ontwikkelen, maar dan wel binnen haar huidige grenzen en zonder uitbreiding van landingsbaan. Dit laatste is voor ons in alle opzichten totaal onbespreekbaar.

Onze leefbaarheid, natuur, landbouw en landschappen liggen ons nauw aan het hart en zijn de essentie van onze gemeente.

Van bureaucratie naar democratie 

Reglementen

Een te veel aan -onnodige- reglementering betekent de doodsteek voor initiatief en ondernemerschap, niet alleen voor bedrijven en zelfstandigen, ook voor verenigingen en andere organisaties uit de gemeente.  

Wij willen dan ook minder reglementen voor evenementen, festiviteiten, fuiven, straatfeesten en meer soepele gemeentelijke reglementeringen inzake ruimtelijke ordening. Er dient steeds goed nagedacht te worden welke regels er minimaal nodig, haalbaar en zinvol zijn. Deze dienen dan uiteraard ook gerespecteerd te worden.

Maar steeds met begrip en respect voor elkaar. 

Participatie

Wij willen van raadpleging van de bevolking naar echte participatie van de burgers gaan. Dit veronderstelt dat (groepen) burgers gehoord worden aangaande zaken die hen aanbelangen, dat er met hun opmerkingen rekening gehouden wordt en dat ze, indien mogelijk en zinvol, betrokken worden bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. Minimaal dienen de burgers tijdig op een begrijpelijke en duidelijke manier geïnformeerd te worden over belangrijke zaken, wat al een hele uitdaging blijkt te zijn.

Identiteit 

  • We willen opkomen voor de verdediging van onze cultuur en identiteit, zoals de vrijheid van het individu en de gelijkheid van man en vrouw, alsook het Vlaamse karakter van onze gemeente.
  • Samen werken aan Kortenberg vraagt niet alleen een inbreng van iedere inwoner maar vooral ook respect en begrip voor elkaar.

naar "samen wonen"    -    naar "samen leven"

Samen Werken

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x