Verkiezingen: Programma

Samen Wonen, Samen Werken, Samen Leven

Naar aanloop van de verkiezingen hebben wij eind vorig jaar de slogan Samen Wonen,
 Samen Werken en Samen Leven gelanceerd. 
Met deze slogan willen we de aandacht vestigen op de kwaliteit van wonen in Kortenberg, zowel naar leefbaarheid, onze omgeving als natuur. Samen werken omvat dan weer onze handelaars, zelfstandigen en vrije beroepen, maar ook het samen werken aan Kortenberg met en voor onze inwoners. Samen Leven vindt dan weer zijn oorsprong in hoe we met elkaar samen leven en in welke omstandigheden. Hier komt veiligheid in alle aspecten naar voren maar ook onderwijs en vrije tijd. 

Samen Wonen

Wonen doen we in ons huis, onze straat, onze wijk en vooral met elkaar. Hiervoor is er nood aan een goede en onderhouden infrastructuur en nutsvoorziening, maar er is meer.
Groene dorpskernen, veilige buurten, een goede bereikbaarheid, veilige verbindingen, onze natuur en landschappen; dit zijn maar een paar zaken die samen van ons huis een thuis maken.
Lees hier de details

Samen Werken

Samen werken is meer dan alleen maar de werkgelegenheid en de lokale economie in Kortenberg. Initiatieven nemen, organiseren en ondernemen voor en door onze inwoners, verenigingen en bedrijven.
Daar willen wij als Open Vld samen met u aan werken. Kortenberg moet een gemeente zijn waar het mogelijk is om zaken op te starten en succesvol te realiseren.
Een toekomstgericht beleid moet dit ondersteunen en niet alleen controleren of onnodige regeltjes opleggen. Overleg, inspraak, openheid en communicatie zijn noodzakelijke voorwaarden om dit te realiseren.
Lees hier de detail

Samen Leven

Samen leven doen we niet alleen maar met elkaar. Al onze inwoners verdienen de nodige aandacht voor hun noden, behoeften en verwachtingen, of het nu gaat om onderwijs, vrije tijd, verenigingen zorg of bijstand.
Dit alles zorgt voor een fijne en actieve gemeente om in te leven. De juiste faciliteiten en diensten aanbieden maar ook de nodige investeringen en ondersteuning zijn nodig om dit te realiseren en onderhouden.
Aandacht voor elkaar met begrip en respect dragen er toe bij dat onze inwoners kunnen samen leven in een aangenaam landelijk en groen kader. Daar gaan we voor.
Lees hier de details
Verkiezingen: Programma

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x